वस्तू आणि सेवा कर: एक जागतिक कर क्रांती

Home » Blogs » वस्तू आणि सेवा कर: एक जागतिक कर क्रांती

Published Date:  19-12-2023   Author:   rutuja-khedekar
captainbiz वस्तू आणि सेवा कर gst एक जागतिक कर क्रांती

वस्तू आणि सेवा कर ही भारतीय कर प्रणाली आहे, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांच्या करांची एकत्रित आपली दराची अंमलबजावणी केली जाते. वस्तू आणि सेवा कर हे एक एकीकृत कर प्रणाली आहे, ज्यामध्ये निर्मिती, वितरण, आणि उपभोक्ता विभागांमध्ये लागू होते . भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिसाठी वस्तू आणि सेवा कर महत्वाचा असतो, कारण एकीकृत कर प्रणाली आणि कराच्या प्रणालीच्या सरलीकरणाने आर्थिक संरचनेच्या विकासात मदत होते .

Table of Contents

वस्तू आणि सेवा कर

वस्तू आणि सेवा कर  ही एक कर प्रणाली आहे. ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांच्या करांची एकत्रित आपली दरेची अंमलबजावणी केली जाते. वस्तू आणि सेवा कर भारतात विविध  कर प्रणालीत गरजेच्या करांच्या एकत्रिकरणासाठी लागू केली आहे, आणि ती कराच्या प्रणाली मध्ये सुधारणा करण्यास मदत करते.

भारतातील वस्तू आणि सेवा कर  स्लॅब्स

२०२३ मध्ये भारतात वस्तू आणि सेवा कर  स्लॅब्सची संख्या ४ आहे. आपल्या देशातील वस्तूंच्या आणि सेवांच्या करांच्या किंमतीसाठी हे ४ स्लॅब्स वापरल्याने करदात्यांना विविध दरे लागू केली जातात.

१) ५ % वस्तू आणि सेवा कर 

५%  वस्तू आणि सेवा कर स्लॅबमध्ये काही अपरिष्कृत वस्तूंची किंमत आणि सेवांच्या किंमतीवर कर लागू होतो.

२) १२ % वस्तू आणि सेवा कर

१२ % वस्तू आणि सेवा कर स्लॅबमध्ये काही उच्च मूल्यांची वस्तूंची किंमत आणि सेवांच्या किंमतीवर कर लागू होतो.

start free trial of gst billing software

३) १८% वस्तू आणि सेवा कर

१८% वस्तू आणि सेवा कर स्लॅबमध्ये उच्च मूल्यांची वस्तूंची किंमत आणि सेवांच्या किंमतीवर कर लागू होतो.

४) २८% वस्तू आणि सेवा कर

२८% वस्तू आणि सेवा कर स्लॅबमध्ये अत्यंत उच्च मूल्यांची वस्तूंची किंमत आणि सेवांच्या किंमतीवर कर लागू होतो.

जगातील पहिल्या वस्तू आणि सेवा कर वापरकर्त्याचा परिचय

फ्रांस ही विश्वातील पहिला देश आहे ज्याने वस्तू आणि सेवा कर अंमलात आणला.वस्तू आणि सेवा कर जगातील सर्व प्रमुख देशांमध्ये वापरला जातो. भारतातील वस्तू आणि सेवा कर १ एप्रिल २०१७ पासून अंमलात आला.

वस्तू आणि सेवा कराचा नवीन नियम

 • ५ कोटीच्या व्यापारातील व्यवहाराच्या किंमतीसाठी कंपन्यांना इलेक्ट्रॉनिक चालन प्रमाणपत्र निर्मित करणे अनिवार्य आहे.
 • १० कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्यांचे वार्षिक उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना उत्पादन करणे बंधनकारक आहे.
 • १ ऑगस्ट २०२३ पासून, किंमतीसाठी वस्तू आणि सेवा कर करदात्यांना ज्यांची व्यापाराची किंमत एका वित्तीय वर्षात रुपये ५ कोटीपेक्षा अधिक आहे, त्यांना व्यापारातील व्यवहार वस्तू किंवा सेवा संवादांच्या पुरवठ्यासाठी किंवा निर्यातसाठी अनिवार्यपणे इ-चालन तयार करणे आवश्यक आहे.
 • १ मे २०२३ पासून १०० कोटी रु.ची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांसाठी वस्तू आणि सेवा कर अनिवार्य आहे.
 • आपल्याला किंवा प्राप्त पैसे किंवा जारी चालन वर 8% वस्तू आणि सेवा कर लागू होईल.

वस्तू आणि सेवा कर: व्यवसायाच्या विकेन्द्रीकरणाचे महत्त्व

वस्तू आणि सेवा कर हे दोन विचार आहेत ज्यामुळे एक व्यवसाय सफल  होऊ शकतो. आपल्या व्यवसायाच्या निदर्शनाच्या दृष्टिकोणात, आपल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या गुणधर्माची माहिती आवश्यक आहे. गुगल वरील उच्च स्थान गाठण्याच्या कामात,  ह्या गुणधर्माची माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

वस्तू आणि सेवा कर: व्यापाराच्या जीवनात एक महत्वाचे परिवर्तन

वस्तू आणि सेवा कर हे न फक्त भारतात, तर विश्वात्मकपैकी अद्वितीय एक कार्यदल आहे. त्याच्या सर्व अर्थशास्त्रीय विकासातील भागाच्या रूपाने वस्तू आणि सेवा कराची एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या कर प्रणालीने वस्तू आणि सेवांच्या कराच्या संरचनेतील बंद कोलाच्या अस्थायी हटवल्याने अर्थव्यवस्थेच्या अर्थशास्त्रीय सुधारणांमध्ये एक महत्वाचे मूळ काम केले आहे.

वस्तू आणि सेवा कर (GST): पूर्ण मार्गदर्शन

वस्तू आणि सेवा कर क्रांतीच्या प्रमुख विशेषता

 • सवलत सांगितलेला उत्पादन

वस्तू आणि सेवा कर सवलत सांगितलेला उत्पादन करून, विश्वात्मक कर क्रांतीला मदतीला जाऊ शकतो.

start free trial of gst billing software

 • ग्राहक संवाद

वस्तू आणि सेवा कर एक सुपरब कंबिनेशन असल्याच्या कारण, आपल्याला आपल्या ग्राहकांसोबत जगातील कर क्रांतीच्या समयाच्या संपर्कात आणण्यात मदतीला येऊ शकतो.

वस्तू आणि सेवा कर: एक जागतिक कर क्रांती

 • वस्तूचे महत्व

वस्तू हे उत्पादनात्मक घटक आहे आणि वस्तूच्या विक्रयाच्या माध्यमातून कर क्रांतीला मदत होऊ शकतो.

 • सेवेचे महत्व:

सेवा हे ग्राहकांसाठी सापडलेली मूल्यसेवा आहे सेवा असल्यास, आपल्याला ग्राहकांसोबत संवाद साधावा लागेल.

वस्तू आणि सेवा करांचा व्यापारांवर प्रभाव

1) सुविधांचे अद्यतन

वस्तू आणि सेवा कर भारतातील कर पालनाच्या नव्या युगाच्या दरम्यान एक नव्या काळाच्या अध्ययनात आहे. व्यवसायां किंवा सेवा प्रदात्यांना मासिक आणि वार्षिक मूळांचे परत करण्याची आवश्यकता आहे, आणि आपल्या अद्यतन प्रक्रियेचे तत्व संग्रहित केलेले आहेत.

2) कर क्षय

वस्तू आणि सेवा कर हे  व्यावसायिक उत्पादनाच्या वाढीवर कार्यान्वित होण्यास मदत करते.

3) स्तरांतर खेळाडू

वस्तू आणि सेवा कर व्यावसायिकांसाठी सापडलेल्या करांच्या विविधतेची कमी करून व्यवसायांना एक स्तरीय पार्ट दिला आहे. हे सरलीकृती अंतर-राज्य व्यापाराला प्रोत्साहित करतो आणि आर्थिक वाढवण्यात मदत करतो.

उपभोक्त्यांवर वस्तू आणि सेवा कराचा प्रभाव

१. कराची स्पष्टता

वस्तू आणि सेवा कराची सफाईने आणि सारखीच कर रक्कम बिलवर दिलेली आहे, कार्यक्रमची समजून घेण्यात उपभोक्त्यांसाठी सोपी आहे.

२. सरलीकरण

वस्तू आणि सेवा कराच्या दरांच्या सरलीकरणामुळे दिनदर्शिक खर्च काढण्यात आपल्याला मदत होते.

वैश्विक बाजारात वस्तू आणि सेवा कराचे भविष्य

 • जागतिक मानकीकरण

वस्तू आणि सेवा कर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी गुंतागुंत कमी करून, कर आकारणीमध्ये मोठ्या जागतिक मानकीकरणाचा मार्ग मोकळा करू शकतो.

 • व्यापार करार

व्यापार करारांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर तरतुदींचा समावेश केल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणखी सुलभ होऊ शकतो.

 • तांत्रिक प्रगती

कर प्रशासनात तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण  वस्तू आणि सेवा कर संकलन आणि अनुपालनाची कार्यक्षमता वाढवू शकते.

 • आर्थिक वाढ

वस्तू आणि सेवा कर आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देत असल्याने, अधिक देशांना या करप्रणालीचा अवलंब करण्याचे फायदे दिसू शकतात.

वस्तू आणि सेवा कर जागतिक प्रसार

 • भारतीय अनुभव

जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताने २०१७ मध्ये  वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. या निर्णयामुळे एका जटिल कर संरचनेची जागा एका एकीकृत कर प्रणालीने घेतली, ज्यामुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळाली.

 • वस्तू आणि सेवा कर स्वीकारणारे इतर देश

वस्तू आणि सेवा कर स्वीकारण्यात भारत एकटा नाही. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशिया सारख्या देशांनीही या कर प्रणालीचा स्वीकार केला आहे, त्यांच्या कर प्रणालींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. हा जागतिक अवलंब करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रभावीतेचा दाखला आहे.

वस्तू आणि सेवा कर कसे जागतिक विस्तार सुलभ करते?

१. अखंड क्रॉस-बॉर्डर व्यापार

वस्तू आणि सेवा कर अनेक राज्य-स्तरीय कर आणि अडथळे दूर करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करते. हे व्यवसायांना सीमापार व्यापारात गुंतण्यासाठी एक गुळगुळीत मार्ग तयार करते.

२. निर्यात आणि आयात स्पष्टता

वस्तू आणि सेवा कर निर्यात आणि आयात दोन्हीसाठी कर दायित्व निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करते. ही पारदर्शकता प्रभावी खर्च व्यवस्थापन आणि जागतिक व्यवहारांसाठी जोखीम मूल्यांकन करण्यात मदत करते.

३. स्पर्धात्मक फायदा

उत्पादन आणि अनुपालनाची किंमत कमी करून, वस्तू आणि सेवा कर व्यवसायांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक धार देऊन सुसज्ज करते. हे केवळ

विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत नाही तर देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक स्तरावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देते.

धोरणात्मक मालमत्ता म्हणून वस्तू आणि सेवा कर

 • स्मार्ट आर्थिक व्यवस्थापन

वस्तू आणि सेवा कर व्यवसायांना एक मजबूत आर्थिक व्यवस्थापन साधन देते. त्यांच्या कर दायित्वांचे स्पष्ट दृश्य सक्षम करून, ते विवेकपूर्ण आर्थिक नियोजन आणि जागतिक विस्तारासाठी संसाधनांचे वाटप करण्यात मदत करते. 

 • मोजणीकरण

व्यवसाय जसजसे वाढतात आणि नवीन क्षितिजे शोधतात, तसतसे त्यांच्यासोबत वस्तू आणि सेवा कर वाढतो. कर आकारणी वाढीच्या मार्गात अडथळा ठरणार नाही याची खात्री करून, विस्तारित व्यवसायाच्या विकसित गरजांशी ते जुळवून घेते.

 • स्मार्ट आर्थिक व्यवस्थापन

वस्तू आणि सेवा कर व्यवसायांना एक मजबूत आर्थिक व्यवस्थापन साधन देते. त्यांच्या कर दायित्वांचे स्पष्ट दृश्य सक्षम करून, ते विवेकपूर्ण आर्थिक नियोजन आणि जागतिक विस्तारासाठी संसाधनांचे वाटप करण्यात मदत करते.

वस्तू आणि सेवा कराचा स्थानिक प्रभाव

वस्तू आणि सेवा कराचा स्थानिक कर प्रणालीवर चांगला परिणाम झाला आहे. वस्तू आणि सेवा कराचा एक प्राथमिक फायदा म्हणजे त्याची साधेपणा. हे सरलीकरण व्यवसायांसाठी अनुपालन ओझे कमी करते.आर्थिक वाढीस चालना देते.

वस्तू आणि सेवा कराची जागतिक पोहोच

वस्तू आणि सेवा कर सुरुवातीला स्थानिक कर प्रणाली म्हणून तयार करण्यात आली होती, परंतु त्याचा परिणाम जागतिक स्तरावर दिसून आला. त्याच्या जागतिक महत्त्वामध्ये अनेक घटक योगदान देतात.

१. व्यापार आणि सीमापार व्यवहार

वाढत्या एकमेकांशी जोडलेल्या जगात, सीमा ओलांडून व्यापार करणे हे सर्वसामान्य प्रमाण बनले आहे. सीमापार व्यवहारांचे कर आकारणी सुलभ करून वस्तू आणि सेवा कर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावते. कर प्रणाली संरेखित करून, ते दुहेरी कर आकारणी आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करते, ज्यामुळे व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गुंतणे सोपे होते.

२. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे

सुव्यवस्थित वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली असलेले देश अनेकदा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करतात. वस्तू आणि सेवा कर द्वारे ऑफर केलेली पारदर्शकता आणि साधेपणा हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी त्यांच्या कार्याचा विस्तार करू पाहणाऱ्यांसाठी एक आकर्षक प्रस्ताव बनवते.

३. सुसंवाद कर प्रणाली

वस्तू आणि सेवा कर देशांना त्यांच्या कर प्रणालीमध्ये सामंजस्य ठेवण्यास प्रोत्साहित करते. जेव्हा अनेक राष्ट्रे समान वस्तू आणि सेवा कर संरचना लागू करतात, तेव्हा कर दर आणि अनुपालन आवश्यकतांची तुलना करणे सोपे होते. या सामंजस्यामुळे कर आकारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके, सीमापार व्यापार सुलभ करणे आणि विवाद कमी होऊ शकतात.

ई-व्यापारामध्ये वस्तू आणि सेवा कराची भूमिका

 • खेळाचे मैदान समतल करणे

डिजिटल युगात, ई-कॉमर्सला कोणतीही सीमा माहित नाही. वस्तू आणि सेवा कर ऑनलाइन व्यवहारांवर कर आकारून एक समान खेळाचे क्षेत्र सुनिश्चित करते, ज्यामुळे करचुकवेगिरीला प्रतिबंध होतो .

 • सुलभ कर संकलन

कर अधिकाऱ्यांसाठी ई-व्यापार व्यवहारांमधून कर गोळा करणे आव्हानात्मक असू शकते. वस्तू आणि सेवा कर ऑनलाइन विक्रीच्या कर आकारणीसाठी एक संरचित फ्रेमवर्क प्रदान करते, ज्यामुळे कर अनुपालनाची अंमलबजावणी करणे सोपे होते.

 • सीमांतर ई-व्यापाराला प्रोत्साहन देणे

वस्तू आणि सेवा कर ई-व्यापारासाठी कर नियम सुलभ करते, अशा प्रकारे व्यवसायांना जागतिक स्तरावर त्यांची ऑनलाइन उपस्थिती वाढवण्यास प्रोत्साहित करते.

वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन

वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर  

१८ %

स्थानिक वस्तू आणि सेवा कर  

२३%

आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कर  

५२ %

महसूल उपकराच्या नुकसानीबद्दल राज्यांना भरपाई.  

%

 

सारांश

वस्तू आणि सेवा कर  ही विश्वात्मक कर प्रणाली आहे ज्यामुळे वस्तू आणि सेवा करांच्या प्रणालिच्या एकीकरणाच्या प्रणालीच्या आधारावर आपल्या देशातल्या व्यापाराच्या सर्व स्तरांवरील सुधारणांसह एक महत्त्वाच्या परिवर्तनाचा साक्षात्कार आहे. ह्या प्रणालीला अपडेट करण्याचा प्रयास केल्यामुळे, व्यापारातील क्रमसूची, नोंदणी, आणि कर निवादन सर्व प्रक्रियांमध्ये सरळपणा आणि पारदर्शीता आल्याचे आहे. वस्तू आणि सेवा कर  हे न केवळ भारतात, तर आपल्या व्यापारातील व्यापार संगणकीय जीवनात एक महत्त्वाचा आणणारा एक विश्वात्मक कर प्रणाली आहे.

वस्तू आणि सेवा कर (GST): ते सर्व काही जे तुम्हाला २०२३ मध्ये माहित असणं आवश्यक आहे

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

१. वस्तू आणि सेवा कर क्रांती ही काही एकमेकांच्या सहाय्यात कसे योग्य आहे?

वस्तू आणि सेवा हे एकमेकांच्या सुचल्याच्या साधनातून कर क्रांतीला मदतीला जाऊ शकतात. त्यासाठी, आपल्याला आपल्या उत्पादनाच्या सुचल्याच्या निर्मितीसाठी सवलत आणण्यात मदतीला आणण्यात आवश्यक आहे.

२. कशाप्रकारे आपल्याला आपल्या ग्राहकांसोबत संवाद साधावा लागेल?

ग्राहक संवाद साधण्यात सेवा खासगीच आपल्याला मदतीला जाऊ शकतो. आपल्याला ग्राहकांसोबत संवाद साधण्यात आपल्या सेवेच्या उत्पादनाच्या सवलतासाठी वापरून मदतीला जाऊ शकतो.

३. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे काय? आणि ते जागतिक कर क्रांती का मानले जाते?

वस्तू आणि सेवा कर, ही एक मूल्यवर्धित कर प्रणाली आहे जी विविध अप्रत्यक्ष करांचा समावेश करून करप्रणाली सुलभ आणि एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ही जागतिक कर क्रांती मानली जाते कारण ती कर प्रणाली सुव्यवस्थित करते, चोरी कमी करते आणि आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देते.

४. वस्तू आणि सेवा कर जागतिक स्तरावर कसे कार्य करते?

वस्तू आणि सेवा कर पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर जोडलेल्या मूल्यावर कर लावून सर्व देशांमध्ये समान कार्य करते.

५. वस्तू आणि सेवा कर लागू करताना देशांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे?

आव्हानांमध्ये सुरुवातीच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, एक जटिल दर संरचना, अनुपालनाचा वाढता भार आणि मजबूत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची गरज यांचा समावेश होतो.

६. वस्तू आणि सेवा कर चे भविष्य जागतिक स्तरावर कसे विकसित होत आहे?

वस्तू आणि सेवा कराच्या भविष्यात कर संरचना सुलभ करणे, डिजिटल परिवर्तन वाढवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आणि व्यवसायांसाठी अनुपालन सुधारणे यांचा समावेश आहे.

७. वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत सरलीकृत कर संरचनेचे संभाव्य फायदे काय आहेत?

एक सरलीकृत कर रचना वस्तू आणि सेवा कर अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवू शकते, गोंधळ कमी करू शकते आणि ते अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनवू शकते, शेवटी आर्थिक वाढीस चालना देते.

८. वस्तू आणि सेवा कर वाढीव अनुपालनास कसे प्रोत्साहन देते?

वस्तू आणि सेवा कर इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रणाली लागू करून अनुपालनास प्रोत्साहन देते, जे व्यवसायांना व्यवहारांचा अचूक अहवाल देण्यासाठी प्रोत्साहन देते. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येते.

९. वस्तू आणि सेवा कर एका एकीकृत बाजारपेठेत कसे योगदान देते?

वस्तू आणि सेवा कर राज्याचे अडथळे दूर करून आणि वस्तू आणि सेवांची अखंडित हालचाल सक्षम करून एकच राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करते. याचा व्यवसाय आणि ग्राहकांना फायदा होतो.

१०. वस्तू आणि सेवा कराच्या यशामध्ये तंत्रज्ञानाची काय भूमिका आहे?

वस्तू आणि सेवा कर चे यश टिकवून ठेवण्यात तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. हे कार्यक्षम कर संकलन सुनिश्चित करते, कागदपत्रे कमी करते आणि एकंदर वापरकर्ता अनुभव वाढवते, अनुपालन सुलभ करते.

Spread the love

Rutuja Khedekar

Rutuja is a finance content writer with a post-graduate degree in M.Com., specializing in the field of finance. She possesses a comprehensive understanding of financial matters and is well-equipped to create high-quality finance content.

Leave a Reply